What legal remedies exist for breach of GPL software

OpenJDK: GPLv2 + Classpath Exception By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to … GNU General Public License – Wikipedie GNU General Public License, GNU GPL (česky „obecná veřejná licence GNU“) je licence pro svobodný software, původně napsaná Richardem Stallmanem pro projekt GNU.GPL je nejpopulárnějším a dobře známým příkladem silně copyleftové licence, která vyžaduje, aby byla odvozená díla dostupná pod toutéž licencí. V rámci této filosofie je řečeno, že poskytuje licensing - Can I use GPL software in a commercial GPL program is infecting and infected the parent and the child non GPL process (proprietary and even other open source license) from the perspective of law. Infecting means derived program violate GPL, infected means GPL program violate its own license.

What is a General Public License (GPL)? - Definition from

Jan 01, 2020 MariaDB License - MariaDB Knowledge Base

licensing - How does the GPL static vs. dynamic linking

The Affero General Public License (Affero GPL and informally Affero License) is a free software license.The first version of the Affero General Public License (AGPLv1), was published by Affero, Inc. in March 2002, and based on the GNU General Public License, version 2 (GPLv2).The second version (AGPLv2) was published in November 2007, as a transitional license to allow an upgrade path from licensing - MIT vs GPL license - Stack Overflow